Silvestrovský Beh Piešťany tento rok opäť pomáha.

Vďaka vytvoreniu partnerstva s Asociáciou pomoci postihnutým – APPA a
začlenením podujatia do programu Nadácie ZSE, pomôžeme jednému
dievčatku spraviť ďalší dôležitý krôčik v jej statočnom boji.

Naši partneri, pretekári, fanúšikovia, dobrovoľníci, môžu prispieť
Timke akoukoľvek sumou na číslo účtu:

SK98 1100 0000 0029 2982 6898

Variabilný symbol: 3112