Propozície behu

Pravidlá slušného behu a súťaženia

Názov: Silvestrovský beh Piešťany 2023
Ročník: 59.
Email: info@silvestrovskybeh.sk
Web: www.silvestrovskybeh.sk
Facebook: www.facebook.com/silvestrovskybehPN
Instagram: www.instagram.com/silvestrovskybehpn
Usporiadateľ: Atletický oddiel TJ Družba Piešťany
Riaditeľ pretekov: Peter Kubala
Technický riaditeľ: Lukáš Komadel
Hlavný rozhodca: Milan Weisz
Prezentácia: Annamária Halmová
Typ pretekov: Prezenčné
Termín: 30.12.2023, prvý štart o 14:00
Miesto štartu: Kúpeľný ostrov
Prihlasovanie online: Prihlásenie bude prebiehať online cez portál spoločnosti
SportSoft spol. s r. o. Online prihlasovanie sa uzavrie 28.12.2023 o 18:00. Po prihlásení sa bude
potrebné prezentovať, podľa nižšie popísaných pokynov.
Prihlasovanie a prezentácia: 29.12.3023 od 16:00 do 19:00  sa bude možné prihlásiť, prezentovať a vyzdvihnúť štartovacie číslo na adrese Kukučínova 1684/22, Piešťany: 
30.12.2023 od 13:00 do 16:00 sa bude možné prihlásiť, prezentovať a vyzdvihnúť štartovacie číslo v budove Napoleon II na Kúpeľnom ostrove.
Uzávierka prezentácie každej kategórie bude 30 minút pred štartom. Prezentácia končí o 16:00.
Časomiera: Meranie zabezpečené prostredníctvom čipovej technológie
(SportSoft spol. s r.o.), kategória Baby bežia bez čipu.
Výsledky: Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na
stránke sportsofttiming.sk
Štartovné:

Pri registrovaní a zaplatení online:

 • Dospelý: 12 €
 • Štafeta: 20 €
 • Žiaci: 3 €
 • HappyMove Run: 0 €
 • HappyFamily orientačný beh: 0 €

Pri registrovaní prezenčne:

 • Dospelý: 15 €
 • Štafeta: 25 €
 • Žiaci: 5 €
 • HappyMove Run: 0 €
 • HappyFamily orientačný beh: 0 €
Popis trate:

Trať pre 10 Km je certifikovaná podľa platnej metodiky IAAF.

Povrch – asfalt (verejná komunikácia)

Dĺžka okruhu A – 2000m

Dĺžka okruhu B – cca. 250m

Dĺžka trate C – cca. 100m

V prípade nepriaznivých podmienok (sneh, ľad) sú vhodné aj bežecké tretry.

Dĺžky trate:

Trať C – 100 m pre kategóriu

 • HappyMove Run
  • Deti A (2020 – 2023)
   • Dievčatá
   • Chlapci
  • Deti B (2019)
   • Dievčatá
   • Chlapci
  • Deti C (2018)
   • Dievčatá
   • Chlapci

1x Okruh B – 250 m pre kategóriu

 • Žiaci D (2016 – 2017)
  • Dievčatá
  • Chlapci
 • Žiaci E (2014 – 2015)
  • Dievčatá
  • Chlapci

2x Okruh B – 500 m pre kategóriu

 • Žiaci F (2012 – 2013)
  • Dievčatá
  • Chlapci

4x Okruh B – 1 Km  pre kategóriu

 • Žiaci G (2010 – 2011)
  • Dievčatá
  • Chlapci
 • Žiaci H (2008 – 2009)
  • Dievčatá
  • Chlapci

2x Okruh A – 4 Km pre kategórie

 • Hlavná kategória (2007 – 1984)
  • Ženy
  • Muži
 • Veteráni 40 (1983 – 1974)
  • Ženy
  • Muži
 • Veteráni 50 (1973 – 1964)
  • Muži
 • Veteránky 50 + (1973 a staršie)
  • Ženy
 • Veteráni 60 + (1963 a starší)
  • Muži

5x Okruh A – 10 Km  pre kategórie

 • Hlavná kategória (2007 – 1984)
  • Ženy
  • Muži
 • Veteráni 40 (1983 – 1974)
  • Muži
 • Veteránky 40 + (1983 a staršie)
  • Ženy
 • Veteráni 50 (1973 – 1964)
  • Muži
 • Veteráni 60 + (1963 a starší)
  • Muži
 • Štafeta
  • Maximálne 5 pretekári
Limit: Limit je 800 pretekárov.
Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto
propozícií, pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, sú povinní dodržovať pravidlá cestnej
premávky, pokyny usporiadateľov a sú povinní podriadiť sa rozhodnutiu rozhodcu, organizátorov.
Organizátor nezabezpečuje lekársku pomoc. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor
nezodpovedá za odložené veci. Po dohode je možnosť cenné veci uschovať. Organizátor má právo použiť
foto/video-dokumentáciu z preteku pre propagačnú činnosť.
Štartovné zahŕňa: Každý účastník, po absolvovaní pretekov, bude odmenený
účastníckou medailou. Ceny získajú prví traja, vo svojej kategórií. K dispozícii bude čaj a káva. V
priestoroch Kúpaliska EVA – možnosť uloženia vecí v uzamykacej skrinke, osprchovania a využitie
relaxačného bazénu pre všetkých účastníkov, s termálnou vodou.
Upozornenie: Nezabúdajte a prosím vždy majte na pamäti, keď
budete zasielať vaše údaje, že nosnou myšlienkou všetkých behov je kombinácia aktívneho športu pri
dodržaní a rešpektovaní platných bezpečnostných opatrení. Veríme, že pre každého z vás, ktorý sa do
podujatia zapojíte je to vítaná príležitosť sa po určitom čase športovo konfrontovať s ďalšími
bežcami. Súčasne očakávame, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných
údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov. Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do
pretekov na vlastnú zodpovednosť a plne zodpovedá za svoj zdravotný stav. Každý účastník je plne
zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Svojim prihlásením sa na podujatie dáva výslovný súhlas a
preberá zodpovednosť za tieto skutočnosti. Organizátor má právo použiť foto/video-dokumentáciu z
preteku pre propagačnú činnosť. Každý účastník sa môže zúčastniť len jednej disciplíny.