Verejná zbierka

Sebastián sa narodil 27.3.2014, komplikovaným pôrodom. Sebastián mal poškodený zväzok nervov, na pravej strane, ktorý ide z mozgu do tela, ťažká paréza brachiálneho plexu, zdeformovaná tvárička, nehybná práva ručička, zlá schopnosť prehĺtania, zlé dýchanie. Taktiež oslabená nožička na pravej strane, ktorá je ešte dnes niekedy trošku neposlušná.

V roku 2019 mu bol diagnostikovaný vysoko funkčný autizmus. Vzhľadom k tomu, že Sebastián veľmi rýchlo rastie, musí na svojom fyzickom telíčku neustále pracovať. Od narodenia absolvuje kraniosakrálnu terapiu v BB, fyzio-rehabilitačné pobyty v kúpeľoch.

Sebastián bojuje tiež s autizmom za pomoci psychológa, logopéda, metódy biofeedback, a množstva ďalších ľudí .

Cieľ zbierky

Sebastiánova liečba je nákladná, no zároveň mu veľmi pomáha zlepšiť kvalitu života. Starostlivá mamina obetuje všetok svoj čas a väčšinu peňazí pre Sebinka. Ten má však ďalších 4 súrodencov.

Radi by sme finančne pomohli touto zbierkou Sebastiánovej rodine a tiež mu pomohli splniť jeho sen o absolvovaní delfínoterapie.

Číslo účtu: SK91 1100 0000 0026 2773 9561

Kto môže prispieť

Ktokoľvek so srdcom na správnom mieste..

Vyjadrenie Ministerstva vnútra SR

Podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach sa na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky občianskeho združenia s
názvom Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY zapisuje verejná zbierka do registra verejných zbierok pod
registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-039579 na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia a podporu
práce s deťmi, ktorej čistý výnos bude použitý na území Slovenskej republiky.

Sebastián Jánoš