Propozície behu

Dáta & informácie

Názov: Silvestrovský beh Piešťany 2021
Ročník: 57.
Email: info@silvestrovskybeh.sk
Web: www.silvestrovskybeh.sk
Facebook: www.facebook.com/silvestrovskybehPN
Usporiadateľ: Atletický oddiel TJ Družba Piešťany
Riaditeľ pretekov: Peter Kubala
Technický riaditeľ: Lukáš Komadel
Hlavný rozhodca: Milan Weisz
Prezentácia: Annamária Halmová
Typ pretekov: Prezenčné Virtuálne
Termín: 30.12.2021, prvý štart o 15:00 28.12.2021 18:01 – 30.12.2021 17:59
Miesto štartu: Kúpeľný ostrov, pri vchode do kúpeľného domu Irma. Kdekoľvek na svete.
Prihlasovanie online: Prihlásenie bude prebiehať online cez portál spoločnosti SportSoft spol. s r. o. Prihlasovanie sa uzavrie 29.12.2021 o 18:00. https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2139&lng=sk Po prihlásení sa bude potrebné prezentovať, podľa nižšie popísaných pokynov. Prihlásenie bude prebiehať online cez portál spoločnosti SportSoft spol. s r. o. Prihlasovanie sa uzavrie 30.12.2021 o 15:00. https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2143&lng=sk
Odmena za prihlásenie online: Všetci riadne prihlásený online, so zaplateným štartovným, do 10.12.2021 obdržia zľavovú poukážku na kúpeľné procedúry vo výške 15% od spoločnosti Ensana Health Spa Hotels.
Prihlasovanie a prezentácia prezenčne: 29.12.2019 od 16:00 do 20:00 sa bude možné prihlásiť alebo prezentovať (vyzdvihnutie štartového balíčka a štartového čísla)  v sídle spoločnosti ForesPoint s.r.o. na adrese Štefániková 12 v Piešťanoch. 30.12.2019 od 13:00 do 16:20 sa bude možné prihlásiť a prezentovať na v budove Napoleon II na Kúpeľnom ostrove. Uzávierka prezentácie každej kategórie bude 30 minút pred štartom. Prezentácia končí o 16:20. Prezentácia sa v tejto forme preteku nevykonáva.
Časomiera: Meranie zabezpečené prostredníctvom čipovej technológie (SportSoft spol. s r.o.), kategória Baby bežia bez čipu. Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom hodiniek, aplikácie v mobilnom telefóne, alebo iným vhodným zariadením. Pre doplňujúce informácie ohľadom nahlasovania výsledkov do systému, píšte prosím na info@vos-tpk.sk alebo info@silvestrovskybeh.sk
Výsledky: Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk
Štartovné: Pri registrovaní a zaplatení online: ·       Dospelý: 10 € ·       Štafeta: 15 € ·       Žiaci: 3 € ·       HappyMove Run: 0 € ·       HappyFamily orientačný beh: 0 € Pri registrovaní prezenčne: ·       Dospelý: 12 € ·       Štafeta: 20 € ·       Žiaci: 4 € ·       HappyMove Run: 0 € ·       HappyFamily orientačný beh: 0 € ·       Dospelý: 10 € ·       Žiaci: 3 € ·       HappyMove Run: 0 € Platbu je možné zrealizovať len online.
Popis trate: Trať pre dĺžku 5 Km a 10 Km je certifikovaná podľa platnej metodiky IAAF. Povrch – asfalt (verejná komunikácia) Dĺžka okruhu A – 1253m Dĺžka okruhu B – cca. 500m Dĺžka trate C – cca. 150m V prípade nepriaznivých podmienok (sneh, ľad) sú vhodné aj bežecké tretry. Je potrebné aby pretekár zabehol, v určenom intervale, organizátorom určenú vzdialenosť na ľubovoľnej trati, na ľubovoľnom mieste, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako -20m (t.j. rozsah klesania na zvolenom úseku by nemal prevyšovať rozsah stúpania, ale rešpektujeme drobnú chybu zariadenia.)
Dĺžky trate: Trať C – 150 m pre kategóriu ·       HappyMove Run o  Najmladšie deti A (2018 – 2021) §  Dievčatá §  Chlapci o  Staršie deti B (2016 – 2017) §  Dievčatá §  Chlapci 150 m pre kategóriu ·       HappyMove Run o  Najmladšie deti A (2018 – 2021) §  Dievčatá §  Chlapci o  Staršie deti B (2016 – 2017) §  Dievčatá §  Chlapci
1x Okruh B – 500 m pre kategóriu ·       Najmladší žiaci C (2010 – 2015) o   Dievčatá o   Chlapci 500 m  pre kategóriu ·       Najmladší žiaci C (2010 – 2015) o   Dievčatá o   Chlapci
2x Okruh B – 1 Km  pre kategóriu ·       Mladší žiaci D (2008 – 2009) o   Dievčatá o    Chlapci ·       Starší žiaci E (2006 – 2007) o    Dievčatá o   Chlapci 1 Km  pre kategóriu ·       Mladší žiaci D (2008 – 2009) o   Dievčatá o   Chlapci ·       Starší žiaci E (2006 – 2007) o   Dievčatá o   Chlapci
4x Okruh A – 5 Km alebo 8x Okruh A – 10 Km  pre kategórie ·        Hlavná kategória (2005 – 1982) o   Ženy o   Muži ·       Veteráni 40 (1981 – 1972) o   Ženy o   Muži ·       Veteráni 50 (1971 – 1962) o   Ženy o   Muži ·       Veteráni (1961 a starší) o   Ženy o    Muži ·       Štafeta (len 10 Km) 5 Km alebo 10 Km  pre kategórie ·        Hlavná kategória (2005 – 1982) o   Ženy o   Muži ·       Veteráni 40 (1981 – 1972) o   Ženy o   Muži ·       Veteráni 50 (1971 – 1962) o   Ženy o   Muži ·       Veteráni (1961 a starší) o   Ženy o   Muži
Cca 1000 m pre kategóriu HappyFamily orientačný beh. N/A
Limit: TBD Preteky sú bez limitu účastníkov
Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií, pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, sú povinní dodržovať pravidlá cestnej premávky, pokyny usporiadateľov a sú povinní podriadiť sa rozhodnutiu rozhodcu, organizátorov. Organizátor nezabezpečuje lekársku pomoc. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za odložené veci. Po dohode je možnosť cenné veci uschovať. Organizátor má právo použiť foto/video-dokumentáciu z preteku pre propagačnú činnosť. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť, zrušiť, poprípade presunúť pretekárov, z prezenčného preteku na preteky virtuálne podľa aktuálne vírusovej situácie, za účelom rešpektovania uznesenia vlády SR a nariadení hygieny. Aktuálne je pretek vyhlásený v režime OTP. Pre dospelých: §  Pri registrácii na virtuálne preteky si pretekár zvolí vlastnú trasu behu a vzdialenosť 5 alebo 10km. Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom hodiniek, aplikácie v mobilnom telefóne alebo iného vhodného zariadenia. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do elektronického systému – cez link uvedený v potvrdení. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete)
Pre žiakov C, D a E: §  Podobne ako pre dospelých, pretekár zvolí vlastnú trasu behu pre vzdialenosť určenú pre danú kategóriu, 500 m alebo 1000 m. Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám, alebo s rodičom, prostredníctvom hodiniek, aplikácie v mobilnom telefóne alebo iného vhodného zariadenia. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému – cez link uvedený v potvrdení. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete)
Pre HappyMove Run A a B: §  Detské virtuálne behy sú nesúťažného charakteru. Rodičia po skončení behu nahrajú dosiahnutý čas do výsledkového systému. Link na nahratie vám príde po úhrade spolu so štartovým číslom. Informáciu o dosiahnutom čase vo formáte hodina:minúta:sekunda (00:00:00): „00:02:08“ nahráte do systému. Pri detských behoch nebude vytvorené poradie podľa dosiahnutých časov, deti budú radené podľa štartových čísiel alebo abecedne. Deti si budú môcť stiahnuť svoj diplom uvedený pri mene pri výsledkoch.
Štartovné zahŕňa: Každý účastník, po absolvovaní pretekov, bude odmenený účastníckou medailou. Ceny získajú prví traja, vo svojej kategórií. K dispozícii bude čaj a káva. V priestoroch Kúpaliska EVA – možnosť uloženia vecí v uzamykacej skrinke, osprchovania a využitie relaxačného bazénu pre všetkých účastníkov, s termálnou vodou. §  Online štartové číslo s menom pretekára (neprenosné), §  Spracovanie výsledkov a prípravu výsledkových listín, §  Možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu, §  Každému pretekárovi, ktorý absolvuje určenú trať, pošleme účastnícku medailu poštou na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári, alebo bude možné si zvoliť možnosť prísť si po medailu osobne na adresu Štefániková 12, Piešťany.
Upozornenie: Aby bol Silvestrovský beh v Piešťanoch príjemným športovým zážitkom pre všetkých, je dôležité dodržiavať definované pravidlá, byť na trati ohľaduplný, všímavý a súťažiť v duchu fair-play. Inšpiruj sa prosím tiež základnou bežeckou etikou, ak sa budeme všetci podľa nej riadiť, silvestrák si určite užijeme. Nezabúdajte a prosím vždy majte na pamäti, keď budete zasielať vaše údaje, že nosnou myšlienkou všetkých behov je kombinácia aktívneho športu pri dodržaní a rešpektovaní platných bezpečnostných opatrení. Veríme, že pre každého z vás, ktorý sa do podujatia zapojíte je to vítaná príležitosť sa po určitom čase športovo konfrontovať s ďalšími bežcami. Súčasne očakávame, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov. Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do pretekov na vlastnú zodpovednosť a plne zodpovedá za svoj zdravotný stav. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Svojim prihlásením sa na podujatie dáva výslovný súhlas a preberá zodpovednosť za tieto skutočnosti. Organizátor má právo použiť foto/video-dokumentáciu z preteku pre propagačnú činnosť. Každý účastník sa môže zúčastniť len jednej disciplíny.