Silvestrovský beh Piešťany

Prezentácia a prihlasovanie 2021

Prihlasovanie je možné online u spoločnosti SportSoft:

  • Prezenčné preteky
    • Online: Do 29.12.2021 18:00
    • Kúpeľný dom Napoleon: 30.12.2021 13:00 – 16:20
  • Virtuálne preteky
    • Online: Do 30.12.2021 17:59
    • Do virtuálneho behu je možné sa prihlásiť len online.

Účastníci prezenčného preteku, budú si musieť vyzdvihnúť pretekársky balíček v stanovenom čase v Kúpeľnom dome Napoleon.

Theme: Overlay by Kaira