Myšlienka napodobniť už populárny Silvestrovský beh v Brazílskom meste Sao Paulo napadla na jeseň roku 1965 trom mladým nadšencom atletiky a funkcionárom vtedajšieho MV ČsZM. Na čele s Tónom Javorkom – popredným československým maratóncom, Walter Schwarz a Fero Raška pripravili 1. ročník Silvestrovského behu medzi mostmi v Piešťanoch. Termín zvolili 30.decembra 1965. Vtedy ešte určite netušili, že tento beh vojde do histórie ako najstarší cestný beh tohto druhu na Slovensku aj v Európe.

Už v prvom ročníku sa zišla pomerne silná konkurencia. Štartovali R. Molnár, J. Šišovský a A. Javorka, ktorí pripravili hodnotný športový súboj. Súťažili dve kategórie, muži na 4080 m a dorastenci na 2040 m. Prekvapujúco sa mimo súťaže prihlásili aj tri dorastenky, ktoré štartovali spolu s dorastencami. Celkovo sa zúčastnilo 30 pretekárov, z toho 3 dorastenky, 13 dorastencov a 14 mužov.

Vznik tradície

Vlastne už druhý ročník Silvestrovského behu bol vážne ohrozený počasím. Veľké množstvo snehu a mráz spôsobili, že nebyť obetavosti organizátorov ( MV ČsZM a DPM v Piešťanoch ) sa tradícia nezačne. Problémy spôsobilo aj porucha osvetlenia mosta. Napriek nepriazni sa však druhý ročník uskutočnil, aj keď s veľmi preriedenou účasťou. Behu sa zúčastnilo len 14 pretekárov z toho 7 mužov. Prvýkrát sa zúčastnili aj 3 žiaci. Do pamäti vojde tento ročník aj počinom víťaza hlavnej kategórie, A. Javorku, ktorý odovzdal pohár za víťazstvo zdravotne postihnutému športovcovi Jankovi Hulmanovi, ktorý absolvoval celý beh. Hlavná kategória bežala 3300m. Víťazom sa stal A. Javorka časom 12:37 min. Medzi žiakmi vyhral Jánošík z Piešťan a u dorastencov V. Polák zo Žlkoviec.

„Silvestrovský beh v Piešťanoch sa aj vďaka záujmu tlače stával čoraz populárnejší“, spomínal vtedajší predseda ŠK Piešťany Kariol Kevan. Spolu s doterajšími organizátormi (MsV ČSZM a DPM ) pripravili už tretí ročník behu. Jeho slová potvrdila silná konkurencia a organizátori rozhodli, že sa bude bežať v dvoch hlavných kategóriách. Muži míliari 4000 m, vytrvalci 8000 m. Okrem toho bola obsadená len kategória dorastencov na 2000 m. Celkovo sa zúčastnilo 50 bežcov, z toho mnohí vtedajší i neskorší reprezentanti. Víťazmi sa stali u vytrvalcov Červenka pred Javorkom a Majtánom. Medzi míliarmi vyhral Šišovský a u dorastencov Samborský.

Odvtedy sa preteku zúčastnili tisícky súťažiacich. Podujatie si zažilo lepšie i horšie chvíle, dnes sa beh teší opäť veľkej obľube..

Zdroj: 50. rokov Silvestrovského behu v Piešťanoch – Bohumil Kováč