Silvestrovský beh Piešťany

Časový rozpis

Prezentácia

 • 13:00 Kúpeľný dom Napoleon II, Kúpeľný ostrov

Štarty jednotlivých súťaží

 • 15:00 Štart behov kategórie HappyMove Run
  • Najmladšie deti A
  • Staršie deti B
 • 15:30 – 17:30 HappyFamily orientačný beh
 • 15:30 Štart žiackych kategórií
  • Najmladší žiaci C
  • Mladší žiaci D
  • Starší žiaci E
 • 16:15 Pajta beh na 5 Km
 • 17:00 Ensana beh na 10 Km

Vyhlásenie výsledkov

 • 15:20 Vyhlásenie výsledkov pre kategórie HappyMove Run
 • 16:00 Vyhlásenie výsledkov pre žiacke kategórie
 • 16:45 Vyhlásenie výsledkov pre Beh na 5 Km
 • 18:15 Vyhlásenie výsledkov pre Ensana beh na 10 Km
Theme: Overlay by Kaira