Silvestrovský beh Piešťany

Všeobecné

Usporiadateľ:Atletický oddiel TJ Družba Piešťany.
Termín:30.12.2018, štart o 15:15.
Miesto štartu:V Mestskom parku pri Mušli.
Prezentácia a prihlasovanie:29.12.2019 od 16:00 do 20:00 sa bude možné prezentovať v sídle spoločnosti ForesPoint s.r.o. na adrese Štefániková 12 v Piešťanoch.
30.12.2019 od 13:00 do 16:20 sa bude možné prezentovať na Kúpalisku Eva. Uzávierka prezentácie každej kategórie bude 30 minút pred štartom. Prezentácia končí o 16:20.
Súťaž Babyland sa uskutoční bez prihlasovania pretekárov. Prezentácia sa uskutoční v priestore štartu o 15:00.
Časomiera:Meranie zabezpečené prostredníctvom čipovej technológie (SportSoft spol. s r.o.), kategória naši najmenší bežia bez čipu i štartového čísla.
Štartovné:Prihlásení online: Hlavné kategórie 10,- EUR, Štafeta 15,- EUR, Žiacke kategórie zdarma, Babyland kategórie sa online neprihlasujú.
Prihlásení na mieste: Hlavné kategórie 12,- EUR, Štafeta 20,- EUR, Žiacke kategórie 1,- EUR, Babyland kategórie sú zdarma.
Štartovné sa hradí pri prezentácii.
Popis trate:Povrch – asfalt
Dĺžka okruhu A – cca. 1700m
Dĺžka okruhu B – cca. 750m
Dĺžka trate C – cca. 150m
V prípade nepriaznivých podmienok (sneh, ľad) sú vhodné aj bežecké tretry.
Riaditeľ pretekov:Peter Kubala
Hlavný rozhodca:Milan Weisz
Prezentácia:Annamária Halmová
Benefity:Každý účastník, po absolvovaní pretekov, bude odmenený účastníckou medailou.
Ceny získajú prví traja, vo svojej kategórií.
Najrýchlejší Muži a Ženy, reprezentujúci Piešťany, budú tak isto odmenení.
Po preukázaní sa štartovým číslom, sa môžete prísť zdarma občerstviť do prevádzky Žiwell Kursalon, k dispozícii bude čaj a káva.
V priestoroch Kúpaliska EVA – možnosť uloženia vecí v uzamykacej skrinke, osprchovania a využitie relaxačného bazénu pre všetkých účastníkov s termálnou vodou.
Limit:400 všetkých registrovaných pretekárov, platí pre Žiacke, Hlavné súťaže a účastníkov Štafety. Do limitu sa nepočítajú účastníci súťaže Babyland.
40 Štafiet, ak nebol prekročený limit 400.
120 pre pretekárov v súťaži Babyland.
Upozornenie:Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií, pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, sú povinní dodržovať pravidlá cestnej premávky, pokyny usporiadateľov a sú povinní podriadiť sa rozhodnutiu rozhodcu, organizátorov. Organizátor nezabezpečuje lekársku pomoc. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za odložené veci. Po dohode je možnosť cenné veci uschovať. Organizátor má právo použiť foto/video-dokumentáciu z preteku pre propagačnú činnosť. Každý účastník sa môže zúčastniť len jednej disciplíny.

Theme: Overlay by Kaira