Silvestrovský beh Piešťany

Súťaže

Babyland

 • Trasa C150m (Rovný úsek)
  • Dievčatá D0: ročníky 2013 až 2019 (0 – 6 rokov)
  • Chlapci C0: ročníky 2013 až 2019 (0 – 6 rokov)

Žiacke

 • Trasa B750m (1x okruh trate B)
  • Najmladšie žiačky D7: ročníky 2008 až 2012 (7 – 11 rokov)
  • Najmladší žiaci C7: ročníky 2008 až 2012 (7 – 11 rokov)
 • Trasa B21500m (2x okruh trate B)
  • Mladšie žiačky D12: ročníky 2006 až 2007 (12 – 13 rokov)
  • Staršie žiačky D14: ročníky 2004 až 2005 (14 – 15 rokov)
  • Mladší žiaci C12: ročníky 2006 až 2007 (12 – 13 rokov)
  • Starší žiaci C14: ročníky 2004 až 2005 (14 – 15 rokov)

Hlavné

 • Trasa A3 5100m (3x okruh trate A)
  • Ženy Z: ročníky 2003 a Staršie (16 a viac rokov)
  • Muži M: ročníky 2003 až 1980 (16 – 39 rokov)
  • Muži M40: ročníky 1979 a Starší (40 a viac rokov)
 • Trasa A610200m (6x okruh trate A)
  • Ženy Z: ročníky 2003 a Staršie (16 a viac rokov)
  • Muži M: ročníky 2003 až 1980 (16 – 39 rokov)
  • Muži M40: ročníky 1979 a Starší (40 a viac rokov)

Štafeta

 • Trasa A6 10200m (6x okruh trate A)
  • Štafeta môže obsahovať ľubovoľný počet členov, z intervalu 2-6 ľudí, bez rozdielu kategórie.
Theme: Overlay by Kaira